: 68757
کارشناس : سلامی 09121950266
: 17,000 متر
: 11,000 متر
: 2,000 متر
: 8 متر
: آسفالت
: موزاییک
: 200
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 0 تومان

:

قیمت توافقی با نظریه کارشناس