: 68759
کارشناس : جواد خداشناس 09369020099
: 4,500 متر
: 1,500 متر
: 500 متر
: 8 متر
: آسفالت
: سنگ شده
: 100
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 450,000,000,000 تومان

:

در صورت مشتری واقعی با مشاور هماهنگ شود