: 68768
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 108 متر
: 108 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 1,600,000,000 تومان

:

نوساز -- بدون انشعابات -- قولنامه از سند مادر --