: 68769
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 15
: ندارد
: 5,000,000,000 تومان

:

چهاردیواری --