: 68770
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,000 متر
: 1,800 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 15,000,000,000 تومان

:

گاوداری 100 راس شیری --