: 68771
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,720 متر
: 1,200 متر
: 0 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 46,000,000,000 تومان

:

استخر -- 100 متر ویلا --