: 68772
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,400 متر
: 1,200 متر
: 200 متر
: 7 متر
: سایر
: موزاییک
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 35,000,000,000 تومان

: