: 68779
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 160 متر
: 0 متر
: 10 متر
: 0 متر
: آسفالت
: سرامیک
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 6,000,000 تومان
: 80,000,000 تومان

: