: 68781
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,015 متر
: 810 متر
: 0 متر
: 7 متر
: سایر
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 120,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

: