: 68782
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 6,000 متر
: 130 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 120,000,000,000 تومان

:

24 دهنه مغازه -- رستوران -- نگهبانی -- 2 بر -- انتهای گاراژ کارواش با چاه فاضلاب -- یک سند 6دانگ و وکالت از سند مادر --