: 68783
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 70 متر
: 70 متر
: 50 متر
: 3 متر
: موزاییک
: موزاییک
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 40,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

:

۷۰متر همکف ۲دهنه مجزا ۵۰متر نیم طبقه مجزا قابلیت یکجا را دارد که به هم متصل شود ۳۰مترهمکف ۲بر ۲۰مترهمکف ۷۰متر نیم طبقه تفکیک شده هم اجاره داده می‌شود سرویس بهداشتی-تابلوخورعالی-ملک قلفتی است آزاد برای هرشغلی-مواد غذایی خواروبار...... رستوران .....--دفتری مطب .... کارگاه فنی صنعتی.....منطقه مسکونی وصنعتی میباشد. قابل تبدیل