: 68784
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 4,000 متر
: 2,600 متر
: 50 متر
: 8 متر
: بتون
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 70,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

:

مناسب انبار---برق تکفاز دارد آب شهری وچاه 2سوله1000متری و2 سالن300متری