: 68785
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 2,950 متر
: 1,800 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 0 تومان
: 2,500,000,000 تومان

:

ملک نوساز--برای برق اقدام شده درحال کف سازی