: 68786
کارشناس : سلامی 09121950266
: 1,000 متر
: 700 متر
: 100 متر
: 8 متر
: آسفالت
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 160,000,000 تومان
: 1,500,000,000 تومان

:

350 متر همکف و 350 متر زیر همکف اب تانکر و گاز مایع فقط جهت انبار اجاره داده میشود