: 68788
کارشناس : عزیزی 09361142524
: 2,370 متر
: 2,100 متر
: 0 متر
: 0 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 150
: ندارد
: 550,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

سردخانه زیر صفر و بالای صفر گاز جی60