: 68789
کارشناس : هاشمی 09123058012
: 5,000 متر
: 1,500 متر
: 50 متر
: 7 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 0 تومان
: 17,000,000,000 تومان

:

ملک فقط رهن کامل میباشد هماهنگی بازدید فقط با مشاور بدون هماهنگی اجازه ورود نمیدهند