: 68811
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 600 متر
: 1,728 متر
: 72 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 42,000,000,000 تومان

:

2 سوله 864 متری -- 72 متر بچه سوله -- 72 متر اداری -- 60 متر سرایداری -- 2بر --