: 68814
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 550 متر
: 70 متر
: 4 متر
: سایر
: موزاییک
:
: شیروانی
: اوقاف
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 17,000,000,000 تومان

:

سند عرصه و اعیان --