: 68815
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 300 متر
: 300 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

محوطه مشاع -- (یک سالن 150 متری با انشعابات موجود است قیمت: ودیعه 100م و اجاره 15م)