: 68817
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: بتون
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 10,500,000,000 تومان

:

چهاردیواری ابعاد 22 در 46 -- 500 متر فندانسیون با جواز ساخت --