: 68818
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 150
: دارد
: 10,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

ابعاد 50 در 20 --