: 68820
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 400 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 35,000,000 تومان
: 300,000,000 تومان

:

دفتری -- محوطه کوچک --