: 68824
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 900 متر
: 450 متر
: 120 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 450
: دارد
: 40,000,000,000 تومان

:

180 متر بچه سوله -- 70 متر سوییت --