: 68829
کارشناس : یحیی زاده 09123796077
: 4,000 متر
: 1,500 متر
: 500 متر
: 8 متر
: آسفالت
: بتون
: 50
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 120
: دارد
: 340,000,000,000 تومان

:

مشترک با زینالی جهت بازدید حتما با مشاور هماهنگ شود