: 68879
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,012 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سرامیک
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 11,500,000,000 تومان

:

جواز ساخت 500 متر سوله و 50 متر تجاری --