: 68881
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,680 متر
: 700 متر
: 0 متر
: 10 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 16,000,000,000 تومان

:

30 متر نگهبانی -- نوساز -- پایانکار --