: 68898
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,000 متر
: 500 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: موزاییک
: دارد
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 0 تومان
: 0 تومان

:

باشگاه سوار کاری و پرورش اسب -- مانژ -- زین خونه -- 16 عدد باکس -- انبار خوراک -- (برای پانسون هم اجاره میدهند)قیمت کارشناسی