: 68904
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 250 متر
: 250 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: