: 69012
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,575 متر
: 750 متر
: 90 متر
: 8 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: ندارد
: 100,000,000 تومان
: 400,000,000 تومان

:

50 متر سرایداری -- آزمایشگاه -- رختکن -- نوساز --