: 69014
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,500 متر
: 2,000 متر
: 300 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 75,000,000,000 تومان

:

کارخانه فعال با خط تولید روغن ، بلندینگ روغن صنعتی ، فوتس اویل ، پارافین جامد و مایع ، پرک پلی اتیلن وکس ، وازلین -- پروانه بهره برداری و مجوزات صادرات -- کد بورسی --