: 69502
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 200 متر
: 0 متر
: 4 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 70,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

1500 متر زمین 200 متر سالن و 50 متر دفتری 80 متر تجاری