: 69504
کارشناس : کاربر مهمان 02166644450
: 600 متر
: 600 متر
: 0 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 200,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

جرثقیل سقفی 5تن برق مشترک