: 69505
کارشناس : شهروز 09122152073
: 4,100 متر
: 2,100 متر
: 100 متر
: 6 متر
: آسفالت
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 800,000,000 تومان
: 0 تومان

:

300 متر تجاری ودیعه دو تا پنج میلیارد قابل تبدیل