با توجه به افزایش قیمت املاک صنعتی بویژه در مناطقی مانند جاده مخصوص (شهیدلشگری) و جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح) به دلیل نزدیکی به مرکز شهر و تغییر بافت از صنعتی به تجاری، خدماتی و مسکونی امروزه اجاره واحدهای صنعتی صرفا برای مشاغل خاص و کسانی که الزاما میبایست در این مناطق حضور داشته باشند، میسر است و برای بسیاری از مشاغل صنعتی توجیه اقتصادی نداشته و اجاره کارگاه یا انبار امکان مقرون بصرفه نمی باشد .

لذا مناطقی مانند بزرگراه آزادگان، احمدآبادمستوفی، شهر قدس، گرمدره و سعیدآباد نسبتا از اجاره بهای مناسبی برخوردار می باشند و رفته رفته این مناطق مورد توجه و استقبال صنعتگران و شرکتهای بازرگانی قرار گرفته. مالکین این مناطق نیز به همین دلیل کارگاهها و سوله و سالنهای خود را برای ارائه خدمات به مشاغل گوناگون تجهیز نموده و انواع سوله و سالنهای استاندارد جهت مشاغل تولیدی و انبار صنعتی و بهداشتی دراین مناطق جهت رهن و اجاره موجود می باشد.

املاک شهر صنعت با در اختیار داشتن انواع سوله و سالن صنعتی و بهداشتی در مناطق آزادگان، گرمدره، سعیدآباد، احمدآباد مستوفی و شهر قدس آمادگی معرفی فایلهای مناسب و ارزان قیمت به متقاضیان می باشد.