1-ابعادواندازه : صنعتگران و تولیدکنندگان به اقتضاء نوع تولید یا خدمات صنعتی اولا میبایست با توجه به اندازه و تعداد ماشین آلات سوله ای را با فضای کافی جهت استقرار دستگاهها و همچنین سوله و سالنها و محوطه مورد نیاز انبار مواد اولیه و کالای ساخته شده را در نظر داشته باشند.

2-ابعاد و مشخصات سوله: به تناسب عرض و طول و ارتفاع ماشین آلات سوله میبایست از ابعاد مناسب برخوردار باشد.

3-تنوع کاربرد: با درنظر گرفتن نوع تولید ،کارگاه یا کارخانه میبایست از امکاناتی مانند نور و تهویه مناسب و همچنین تنوع و کیفیت پوشش کف و دیواره ها از شرایط مطلوبی برخوردار باشد.

4-امکانات : متناسب با نوع تولید میزان برق-آب-گاز مورد نیاز و نیز تصفیه خانه یا فاضلاب صنعتی جرثقیل سقفی ،سکوی بارگیری از اهم موارد می باشد.

5-مکان یابی : بدیهی است محل استقرار واحد تولیدی ضمن توجه به منابع مالی و حجم سرمایه گذاری میبایست از نظر شرایط زیست محیطی، فاصله تا بازار فروش کالا یا خدمات، وجود نیروی انسانی مورد نیاز، دسترسی به مواد اولیه دسترسی به خدمات در بخش نگهداری و سرویس دستگاهها و حمل و نقل و ترابری- نیز در مکان مناسبی انتخاب گردد.

6-توسعه و ارزش افزوده : ملک مورد نظر میبایست در صورت نیاز به توسعه این امکان را فراهم سازد و همچنین از لحاظ سرمایه گذاری نیز به موازات فعالیت صنعتی ارزش افزوده ایجاد نماید.

ادامه دارد...