قسمت دوم 

7-املاک صنعتی اعم از کارخانه-کارگاه-انبار یا زمینهای صنعتی از نظر اسنادی حائز اهمیت میباشد. تنوع اسناد عبارتند از اسناد با مالکیت شخصی-حقوقی-ارگانها و بنیادها -اوقاف-وکالتی-قولنامه-صلح نامه-و دفترچه قرارداد شهرک صنعتی که هرکدام از نظر اعتبار قابل بررسی است.علاوه بر اسناد مالکیت اخذ استعلامات تامین اجتماعی - دارایی-شهرداری-ثبت و درصورت ترهین سند، استعلام بانک بسیار مهم و الزامی میباشد.

8-مالکین واحدهای صنعتی از وزارت خانه و اتحادیه های صنفی مجوز و پروانه های لازم را دریافت میدارند ازجمله وزارت صنایع و معادن-وزارت جهاد کشاورزی-وزارت بهداشت و غیره که اعتبار و مندرجات مجوزات و دارا بودن پروانه در املاک صنعتی بسیار مهم است .

9-نقل و انتقال املاک صنعتی مانند سایر املاک منوط به اخذ پایانکار ساختمانی و دریافت سند جدید تک برگی میباشد و در صورت عدم وجود پایانکار انتقال رسمی با اشکال مواجه خواهد شد.

10-شهرکهای صنعتی بدوا با تنظیم و صدور  قرارداد (اصطلاحا دفترچه شهرک) زمین را به متقاضی واگذار و پس از اتمام ساخت و ساز و استقرار ماشین آلات و اخذ پایانکار و تسویه حسابهای مربوطه نسبت به صدور سند تک برگ اقدام میگردد.

املاک صنعتی شهرصنعت همواره بمنظور ارائه مشاوره تخصصی در انتخاب انواع سوله-سالن-انبار و زمینهای صنعتی مناسب در مناطق و شهرکهای صنعتی در خدمت به مشتریان خود میباشد.