با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت تولید ، کارخانجات دیگر نیازی به سالنهای بزرگ و دستگاههای متعدد نداشتند و در تمام زمینه ها ماشین آلات مدرن و (High tech)جایگزین دستگاههای قدیمی شد ، افزایش سرعت باعث گردید تیراژ تولید افزایش یافته و پس از مدتی موجب اشباح بازار گردد ، لذا تولیدکنندگان دو راه برای برون رفت از این پدیده جدید داشتند یکی تنوع تولید و دیگری بازاریابی خارجی و صادرات البته هر دو راه نتیجه مثبت داشت ولی با انتقال دانش فنی و تکنولوژی به سایر کشورها، رفته رفته در نقاط مختلف بسیاری ،اقدام به تولید نموده و این بار تنها راه بقا برای کارخانجات پیشرو و بزرگ نوآوری در تولید بود که تا کنون نیز باعث موفقیت روزافزون شرکتهای بزرگ و شناخته شده میباشد مانند صنایع اروپا بویژه بریتانیا و آلمان و..، از طرق دیگری که موجب پایداری دسته دیگری از صنایع جدید گردید روشهای کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده بود که این نیز با استقبال مواجه گردید ولی مشتریانی را جذب میکرد که چندان به دنبال کیفیت نبوده و همواره قیمت کالا برایشان اولویت اول در انتخاب را دارد مانند صنایع چین ،مالزی ،کره ،هند .این دسته از تولیدکنندگان نیز تا کنون با همین روش جایگاه خوبی در بازار کسب کرده اند.بدیهی است ابداعات و اختراعات جدید همواره جایگاه ویژه ای در صنعت داشته و دارد و البته روشها و تولیدات انحصاری و خاص نیز در کنار دو طریق اشاره شده راهکارهای مناسبی برای ورود به بازار بوده . علیهذا تولید در قرن بیست و یکم با هر روش و مکانیزمی موجب کاهش نیروی کار در بخش تولید گشته و این منظره ناراحت کننده بیکاری کارگران و مشکلات ناشی از جایگزینی دستگاه به جای انسان ذهن بسیاری را مشغول و نگران معیشت کارگران کرده، بدیهی است معضل بیکاری یکی از بزرگترین دغدغه های جوامع بوده که عواقب فاجعه بار آن بر هیچکس پوشیده نیست ولی بیکاری صرفا بدلیل کوچک شدن کارخانجات ایجاد نمیگردد و دلایل متعددی دارد ، نکته مهم اینکه تغییر و تحویل در مکانیزم تولید که به کاهش نیرو منجر گردیده از طرفی خود باعث ایجاد کار و اشتغال زایی نیز شده ، در قسمت بعد در این زمینه مطالبی ارائه خواهد شد.