1-تفاوت کارخانه و کارگاه صنعتی چیست؟

کارگاههای صنعتی جدا از اندازه سالن ها و تعداد ماشین آلات اغلب با مجوز از اتحادیه صنف مربوطه فعالیت داشته و معمولا امور خدمات صنعتی را عهده دار میباشند کارگاهها عموما بخشی از یک محصول را برای کارخانجات آماده یا تولید می نمایند و کارخانه به جایی گفته میشود که با مجوز پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی با در اختیار داشتن خط تولید  به ساخت یک یا چند محصول نهایی و کامل با تیراژ تولید و ظرفیت رسمی معین اقدام مینماید.

2-پروانه بهره برداری چیست و مراحل اخذ آن چگونه است ؟

پروانه بهره برداری در بخشهای مختلف تولیدی را وزارت صنایع و معادن یا جهاد کشاورزی صادر مینمایند که کلیه مشخصات تولید کننده ، نوع تولیدات و امکانات و توان واحد در آن درج میگردد.پروانه بهره برداری مجوز رسمی تولید انواع محصولات میباشد.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری : چنانچه واحدی در حال فعالیت قصد دریافت آن را داشته باشد با مراجعه به نمایندگی  وزارت خانه های مربوطه ومستقر در استان یا شهرستان با ارائه طرح توجیحی و همچنین مدارکی مانند اسناد مالکیت سوابق کاری و نمونه تولیدات به همراه درخواست کتبی تشکیل پرونده داده از طریق سازمان مربوطه بررسی و کارشناسی وضعیت موجود و تطابق با شرایط تعریف شده جهت تولید محصول مورد نظر صورت پذیرفته و ضمن رفع نواقص مشروط بر رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به تولید آن محصول پروانه بهره برداری بنام شخص یا شرکت ذینفع صادر میگردد که هرساله میبایست اعتبار آن تمدید گردد در صورتی که متقاضی ابتدا به ساکن قصد ایجاد یک واحد تولیدی را داشته باشد.اولا با مراجعه به سازمان مربوطه و ارائه طرح توجیحی و در خواست کتبی و مدارک لازمه (مدارک شناسایی،تحصیلی و تخصصی،سوابق و ...) و درصورت دارا بودن زمین یا سالن مناسب ، ارائه مدارک مالکیت آنها ، تشکیل پرونده انجام میگردد. پس از بررسی های لازم در صورت تائید مدارک و خصوصا طرح توجیهی ،جواز تاسیس صادر گردیده ودر صورت عدم معرفی ملک مناسب توسط متقاضی،باهماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی در یکی از شهرکهای صنعتی منطقه زمین مورد نیاز به متقاضی واگذار میگردد سپس با اخذ پروانه ساخت اقدام به ساخت سالنها و خرید انشعابات و همچنین استقرار ماشین آلات گردیده که در زمان انجام این مراحل همواره کارشناس مربوطه بر چگونگی و پیشرفت امور نظارت داشته و در نهایت با تولید آزمایشی محصول و تائید آن پروانه بهره برداری صادر میگردد.